U e-kolegiju "Aerodinamika 1 - dio praktična aerodinamika" primjenjuju se usvojene teoretske osnove za aerodinamičku analizu profila, krila i propelera. Naglasak je na praktičnim primjerima koji se provode primjenom programskog paketa MATLAB.

Cilj predmeta je opisati postupke i metode matematičkog modeliranja i dinamičke analize karakterističnih zadaća statičke i dinamičke aeroelastičnosti nosećih i upravljačkih površina zrakoplovnih konstrukcija.

U kolegiju Helikopteri I - dio 'Osnove aerodinamike i mehanike leta' opisuju se specifičnosti aerodinamike helikoptera kao i osnove mehanike leta.

.

Pregled i uvod u dinamičku analizu podsustava zrakoplovnih konstrukcija.

Osnivanje zrakoplova      2019-2020
Cilj kolegija je primjena osnovnih jednadžbi ravnotežnog leta na savladavanje problema određivanja performansi zrakoplova.
U okviru ovog kolegija dat će se prikaz kako i koliko konstruktivne značajke zrakoplova utječu na njegovu stabilnost i upravljivost te kako se te karakteristike mogu poboljšati primjenom sustava upravljanja. Naglasak je na praktičnim primjerima zrakoplova za koje će se zadaće analize statičke i dinamičke stabilnosti, upravljivosti te sustava upravljanja provoditi u programskom paketu Matlab/Simulink.
Stabilnost i upravljivost zrakoplova

E-kolegiji za potrebe obrane završnih i diplomskih radova na Studiju zrakoplovnog inženjerstva.

Matlab logo
Namjena ovog tečaja je da vas upozna s glavnim elementima MATLABa i njegovim osnovnim funkcijama. Nakon ovog tečaja moći ćete koristiti MATLAB u različitim matematičkim izračunima, napisati program ili funkciju te svoje rezultate efektno grafički prikazati.
Cilj je tečaja upoznati vas s radom u MATLABu, pružiti vam osnovne informacije o tome kako primjenom MATLABa riješiti određeni zadatak. Ovaj tečaj predstavlja osnovu znanja i vještina koje morate savladati kako bi bili sposobni aktivno sudjelovati na vježbama kolegija 'Aerodinamika I', 'Performanse zrakoplova', i dr., a tako i kolokvirati pismeni dio tih kolegija.
Tečaj traje tri tjedna i prosječni polaznik trebao bi tri sata tjedno za uspješno savladavanje tečaja.

Sastanci i druge aktivnosti Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo