Opis predmeta: 


Ciljevi predmeta:
Upoznavanje fizikalnih svojstava radnih medija i njihova primjena u hidrauličnim sustavima, principa rada i izbora elemenata hidrauličkih pogona u mehanizmima transportnih sredstava i drugim mobilnim strojevima i uređajima. Projektiranje jednostavnih hidrauličkih sustava.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:

Nema uvjeta

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 5% Kolokvij: 65% Usmeni ispit: 35%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje u tijeku predavanja i vježbi.


Opis predmeta: 

Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnog znanja za konstrukciju, proizvodnju i održavanje željezničkih vučnih vozila i vagona.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Za upis kolegija odslušan kolegij: Željeznička vozila (32313). Za polaganje kolegija položen kolegij: Željeznička vozila (32313).

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 5%. Kolokvij: 65%. Usmeni ispit: 30%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje u tijeku predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka.

Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnog znanja za poznavanje i definiranje lebdećih pružnih vozilla

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Za upis kolegija odslušan kolegij: Željeznička vozila (32313). Za polaganje kolegija položen kolegij: Željeznička vozila (32313).

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanje i vježbi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 5% Kolokvij: 65% Usmeni ispit: 30%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje tijekom predavanja i vježbi. Okrugli stolovi.

Opis predmeta: 

Zakoni i pravilnici koji reguliraju gradnju i rad uređaja i objekata, zaštitu na radu i zaštitu od požara.


Cilj kolegija: 

Upoznavanje inženjera strojarstva sa zakonskom regulativom i propisima u projektiranju, građenju i radu uređaja i objekata, zaštiti na radu i zaštiti od požara.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema uvjeta

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje i debata: 10% Kolokvij: 70% Usmeni ispit: 20%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje tijekom predavanja i rasprave.

Opis predmeta: 

Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnog znanja o željezničkim vučnim vozilima i vagonima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema uvjeta

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 10%. Kolokvij: 60%. Usmeni ispit: 30%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje tijekom predavanja i vježbi. Rasprava.